ENERJİ TARİFE ve TEDARİK DANIŞMANLIĞI

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

ENERJİ TEDARİK DANIŞMANLIĞI

EPDK Tarafından lisans verilmiş özel bir enerji tedarik şirketinden indirimli olarak enerji tedarik etmek, şirketinizin enerji giderlerinizden tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Enerji piyasalarındaki değişiklikler tüketicilere daha fazla tasarruf imkanı sağlamakla birlikte yapının daha karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır.

Tüketiciler bu süreçte özelleştirme öncesi alışkanlıkları olan mevcut şirketler ile tedarik süreçlerini tamamlama ve diğer tedarikçilerin sağladığı fiyat avantajlarının farkına varmamaktadırlar.

Ancak bu süreçte özelleştirme sonrasında EPDK tarafından rekabetin sağlanması ve tüketicilerin daha uygun fiyatlar ile enerji tedarik edebilmeleri için lisans sahibi tüm tedarik şirketlerini aynı yönetmelikler ile eşitlemiş ve tüketicilerin fiyat avantajlarından yararlanması sağlanmıştır.

Şirketimizin enerji tedarik uzmanları sizin için başta sürdürülebilirlik olmak üzere en uygun fiyat ve sözleşme şartlarını araştırır, risk ve avantajları analiz ederek raporlar, bu süreçte şirketinizin en doğru tercihi yapmasını sağlar.

Şirketimiz elektrik piyasalarında lisans sahibi olan tüm şirketler ile iletişim halinde olup, şirketlerin piyasadaki ticari statülerini, hizmetlerini, olumlu veya olumsuz yönlerini güncel olarak takip eder ve işletmeniz için her zaman en avantajlı şartları oluşturur.

Elektrik tedarik şirketlerinin sunduğu ve işletmeniz için PTF+YEKDEM, sabit fiyat veya düzenlemeye tabi tarifeye endeksli tekliflerden hangisinin sizin için uygun olduğunu analiz eder ve tüm fiyat tekliflerini karşılaştırmalı bir şekilde size sunarız.

ENERJİ YÖNETİMİ VE TARİFE DANIŞMANLIĞI

Enerji Tedariki kadar tarifeninin seçilmesi ve yönetilmesi de işletmenizin enerji giderlerinde tasarruf sağlamanızı sağlayacaktır.

Elektrik faturalarının sanayi işletmelerinde %70’ i aktif enerji den, %15’ i ise dağıtım bedelinden oluşmakta olup, ticari işletmelerde ise faturanın %60’ı aktif enerjiden, %20’si ise dağıtım bedelinden oluşmaktadır.

Uygun fiyatlar ile enerji tedariki ile sadece aktif enerji bedelinden tasarruf sağlanmakta olup, tarife seçimi ve yönetiminden ise dağıtım bedelinden tasarruf sağlanmaktadır.

Her abone grubunun farklı tarifeleri vardır ve bu tarifeler üzerinden dağıtım bedeli ödenmektedir. İşletmeniz için en doğru tarife seçimini yapmak ve yönetmek işletmenizin dağıtım bedelinden ek bir tasarruf yapmanızı sağlamaktadır..

Şirketimiz işletmenizin tüketim alışkanlıklarını günlük olarak izler ve bu doğrultuda tarife seçimi ve yönetimini sağlar.

Faturalarınız ise tedarik anlaşmanızdaki fiyat ve koşullar ile birlikte tarifeniz de gözetilerek her ay düzenli olarak analiz edilir ve size raporlanır. Olası bir hatada ise ödeme işlemi yapılmadan tedarik ve dağıtım şirketi ile iletişim kurarak düzeltmenin yapılmasını sağlar.

Tarife yönetimini üstlenen şirketimiz işletmenize tasarruf edilmesi noktasında garanti vermektedir. Her geçen gün değişen elektrik sektörünü günlük olarak takip ediyor, değişen yönetmeliklere göre enerjinizin yönetim şeklini değiştiriyoruz.

ELEKTRİK ENERJİSİNDE VERİMLİLİK

Ticari sektör ile birlikte Sanayi sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması nedeniyle enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikle ele alınması gereken bir sektördür.

Ülkemizde, elektriğin %50’sini sanayi sektörü kullanmaktadır. Ülkemiz sanayisi ağırlıklı olarak emek ve enerji yoğun alanlarda varlık göstermeye çalıştığından dolayı OECD ülkeleri içinde enerji yoğunluğu yüksek ülkelerin başında gelmektedir.

Bu ise işletmeleri diğer ülkelerdeki işletmelerle rekabet etmesi anlamında zor durumda bırakmaktadır. Bu yüzden üstün nitelikli ana üretim prosesleri-teknolojileri, bu teknolojileri destekleyen atık ısı geri kazanımı, aydınlatma revizyonu, otomasyon gibi destekleyici teknolojiler ve verimlilik felsefesi ile örülmüş enerji yönetim anlayışının benimsenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda başta sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler gibi alanlarda verimli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Rekabetin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliğinin de sektörde baskı oluşturması sonucunda enerji verimliliği çalışmaları sanayide daha fazla önem kazanmış olup, her geçen gün artmaktadır.

Şirketimiz işletmenizin elektrik enerjisi alanında verimliliği artırıcı projeler hazırlayarak işletmenizin enerji giderlerini düşürür.