SEKONDER KORUMA RÖLELERİ

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

Koruma fonksiyonları çok fonksiyonlu röleler tarafından sağlanır. Bunun için röleler akım gerilim frekans güç direnç gibi parametreleri sürekli izleyerek sistemde oluşabilecek anormal durumları denetler ve kullanıcı tarafından tanımlanan değerler dışına çıkıldığı zaman kesme elemanına komut göndererek sistemi arızadan temizler. Bu sistem doğru konfigüre edildiği zaman sağlıklı bölgelerin arızadan etkilenip enerjisiz kalmasını engellemeyi amaçlar. Bunun için arıza noktasına en yakın olan kesme elemanın çalışması istenir. Bu durum doğru selektivite-seçicilik yapılarak sağlanır.

Birci Enerji olarak marka ayrımı gözetmeksizin; aşırı akım, fider yönetim, diferansiyel, mesafe koruma ve bara koruma rölelerinde koordinasyon ve selektivite hesapları, montaj ve test çalışmalarını anahtar teslim yapmaktadır.