TEST, BAKIM-ONARIM, DEVREYE ALMA

DÜNYANIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

TEST VE DEVREYE ALMA

Test ve devreye alma bir projenin hayata geçirilmesinde son nokta olup tüm ekipmanların enerjilendirme öncesi saha testlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, elektriksel cihazların çalışır duruma getirilmesi ve sistemin işletmeye alınmasıdır.Bu doğrultuda Birci Enerji açık şalt, gıs ve enerji santrallerinin devreye alma ve test hizmetlerini uzman mühendis ve teknisyenleri ile hizmet vermektedir.

Trafo Testleri

 • Çevirme oranı testi
 • Sargı direnci testi
 • DC izolasyon testi
 • Güç faktörü testi
 • Bushing testleri
 • Mıknatıslanma akım testleri
 • Frekans analiz testi
 • Dielektrik analiz testi
 • Genleşme tanklı trafolarda kimyasal ve elektriksel yağ testleri

Röle Testleri

 • Aşırı akım röleleri
 • Fider yönetim röleleri
 • Diferansiyel röleler
 • Mesafe koruma röleleri
 • Bara koruma röleleri

Kesici Testleri

 • Açma-kapama zaman testleri
 • Kontak geçiş direnci testleri
 • İzolasyon testleri
 • SF6 gazı testleri

Topraklama Testleri

 • İşletme ve koruma
 • Paratoner testleri
 • Parafudr
 • Toprak özgül direnç ölçümü
 • Dokunma gerilimi
 • Selvaz yöntemiyle (empedans, adım gerilimi, dokunma gerilimi)

Bara ve Kablo Testleri

 • Kablo izolasyon direnç testleri
 • Kablo kaçak akım testleri
 • Bara izolasyon direnç testleri
 • Bara kaçak akım testleri

Akım - Gerilim Trafo Testleri

- Akım Trafoları

 • Dönüştürme oran testi
 • Polarite kontrolü
 • Doyma testi
 • Sargı direnci testi
 • İzolasyon direnci testi
 • Kapasite ve %pf

- Gerilim Trafoları

 • Dönüştürme oranı
 • İzolasyon direnci
 • Kapasite ve %pf

BAKIM-ONARIM

Hücre ve Kesici

 • Fiziksel ve mekanik durumlarının incelenmesi
 • Bağlantılarının sıkılığının kontrolü
 • Mekanik aksamın kontrolü
 • Açma mekanizması ve kapama mekanizması bakımları
 • Uygun kontak yağlama maddesi ile geçiş kontaklarının yağlanması
 • Hücre kontak taşıcı kontrolleri
 • Kesici içi elektrik aksamın kontrolü,[bobin,yardımcı kontak vs)
 • Kesici kontak giriş çıkış ayarları
 • Kesici açma kapama ayarları
 • Servisimizde yapılacak işlemlerde gerek görülmesi halinde kesiciler komple sökülüp temizlik ve gerekiyorsa kesici boya işlemlerinden sonra tekrar demontajının yapılarak işletmeye çalışır durumda teslim edilmesi.

Trafo

 • Genel temizlik
 • Bağlantı grubu kontrolü
 • AG-OG bara ve kablo bağlantılarının kontrolü ve torklanması
 • Zati koruma bağlantılarının kontrolü
 • Güç ve dağıtım trafolarının yağ değişimlerinin tasfiye edilmesi,
 • Trafo yağı temini,
 • Y.G. A.G. Bushing, Conta ve Slikajel değişimi,
 • Bucholz rölesi değişimi ve testi,
 • Yağların laboratuvar testleri,
 • Trafo yağ kaçaklarının giderilmesi,
 • Yüzey temizliği, boya kontrolü ve rötuşlama,
 • Trafo fonksiyon testleri,
 • Kuru tip trafoların elektriksel kontrol ve temizliği

AG Şalter

 • Fiziksel ve mekaniksel durumları incelenmesi
 • Mekanizması bakımların yapılması
 • Açma kapama ayarları,hareketli-sabit,akım-taşıyıcı yüzeyler ve kayar yüzeyler üzerindeki yağlama mad.kontrol edilerek tekrar uygun yağ ile yağlaması
 • Kontak ve bobin basma ayarlarının kontrolü
 • Açmaya-kapamaya yardımcı kollar kontrolü
 • Açma-kapama yarım milleri ayarlarının kontrolü
 • Ark söndürme hücrelerin temizlikleri
 • Kontak arkların temizlenmesi