OSOS

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ( OSOS )

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ( OSOS ), EPDK'nın Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği'nde Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistem’ olarak tanımlanmaktadır.

Otomatik sayaç okuma sisteminde sayaç verileri, GSM/DSL gibi haberleşme altyapılarını kullanan bir modem ile merkezi yazılıma gönderilir. Gelen veriler bir yazılım yardımıyla işlenir. Kullanıcı tarafından belirlenen sınır değerlerine set edilen yazılım, kullanıcı tarafından tanımlanan kişilere e-posta ve SMS ile reaktif ve kapasitif oranları, güç aşımlarını, akım ve gerilim dengesizliklerini vb. otomatik olarak iletir. Gelen bildirimler sayesinde kullanıcı, ölçü ve kompanzasyon sistemindeki olası elektrik arızaları ve dengesizlikleri anlık olarak tespit ederek müdahalede bulunabilir.

Birci Enerji bu doğrultuda uzman kadrosuyla anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

  • Saha montajının yapılması
  • Sistemin devreye alınması
  • Kullanıcıya eğitim verilmesi