SCADA OTOMASYON

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ
SCADA, açılımı " Supervisory Control and DATA Acquisition ", Türkçe karşılığı "Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama" olan sistemdir. SCADA sistemleri geniş ve birçok kontrol noktasından oluşan tesis ve makinelerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir. Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir.

SCADA OTOMASYON SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR ?

7-24 İZLENEBİLİR YÖNETİLEBİLİR

Sistem her an izlenebilir ve müdahale edilebilir. Sistemin 7/24 gözetim altında tutulması tesiste kontrolü artırır. Muhtemel arızalar en kısa sürede öğrenilir ve gereklilik halinde anında müdahale edilebilir.

ZAMAN VE İŞ GÜCÜ

Zaman ve iş gücü kazancı sağlar. Böylece işletmede verimliliğin artmasına yardımcı olur.

VERİ DEPOLAMA

Kullanıcı gereksinimlerine göre görüntülenebilen, büyük miktarda veri depolamak için tesis sağlar.

İYİLEŞTİRME / GELİŞTİRME

Geçmiş kayıtlar yardımıyla gerekli analizler yapılarak iyileştirme/geliştirme çalışmaları planlanabilir.

İZLEME VE KONTROL

Çeşitli izleme ve kontrol işlemleri için geniş bir bölgedeki binlerce noktadan bilgi alınabilir.

HER YERDEN İZLENEBİLME

Gelişmiş protokoller ve uygulama yazılımlarıyla veriler yalnızca yerel siteden değil her yerden izlenebilir.

 • Enerji Santralleri (rüzgar, güneş, hidroelektrik, biokütle vb.)
 • Şalt SCADA Sistemleri
 • Endüstriyel Tesisler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
Birci Enerji Scada Sistemi Kapsamında;

 • Sahada kurulum yapılacak binaların; herhangi bir güvenlik zaafiyeti oluşturmayacak şekilde SCADA haberleşmesinin sağlanması,
 • RTU ekipmanı ve ilgili sistemin, uygulama hizmetlerinin temini (tasarım, konfigürasyon, veri mühendisliği, montaj ve devreye alma),
 • RTU panellerinin temini ve RTU panosu ve RTU panosu ile çevre cihazları arasındaki ilgili kablolamalar,
 • RTU ve IED kabinlerinin uygulanmasına yönelik tüm inşaat çalışmaları
 • Gerekli hallerde IED’lerin ve ilgili sistem kurulumu ve devreye alma hizmetlerinin temini
 • Açık şalt anahtarlama tertibatı için IED Panellerinin ve IED – RTU panosu, IED – Fider Hücre ve IED – RTU arasındaki kablo işlerinin temini.
 • Test ve bakım ekipmanlarıyla birlikte yedek parçaların temini.
 • Güç Kalitesi ve Veri Depolama Cihazı temini, kurulumu ve devreye alınması.
 • Güç Kalitesi ve Veri Depolama Cihazı ve RTU’lar arasındaki kablolama ve iletişimin temini.
 • Haberleşme sistemlerinin tedarik edilmesi ve ilgili sistem hizmetlerinin implementasyonu (örneğin, tasarım, yapılandırma, veri mühendisliği, kurulum ve hizmete sokma)
 • Tüm RTU sahaları için saha etüdünün yapılması ve tüm iletişim tipleri için ilgili raporların sunulması
 • Hücresel mobil iletişimin kullanılacağı konumlar için tüm donanımları ve yazılımın tedarik edilmesi ve kurulması.
 • İlgili Tüm Test Dokümanları ve Raporları
 • Fabrika Kabul Testleri Dokümanları ve Raporları
 • Saha Kabul Testleri ve Raporları
 • İlgili Eğitim Kursları

Hizmetlerini müşteri talebini göz önünde bulundurarak sorunsuz bir şekilde teslim eder.