GÜÇ SİSTEMLERİ

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ

Endüstriyel tesisler, dağıtım veya iletim sistemleri ve enerji üretim tesisleri de dahil olmak üzere birçok seviyede farklı analiz hizmetleri verilmektedir. Uluslararası geçerlilikteki paket programlar sayesinde hızlı ve yüksek doğruluktaki simülasyonlar ile doğru problem tanımı ve çözümü veya sistem tasarımı analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Güncel ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştiren analizleri ile elde edilen çıktıların geçerliliğini sağlamaktadır. Dağıtım sektörü başta olmak üzere farklı elektrik sistemi seviyelerinde birçok işletmeye hizmet verilmektedir. Bir tesiste meydana gelen arızaların kök nedeninin belirlenmesinden birçok ili kapsayan bir dağıtım sisteminin gelecek dönem yatırım planlarının hazırlanmasına kadar geniş bir yelpazede farklı danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

GÜÇ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

Yüksek hassasiyete sahip Class A (Sınıf A) güç kalitesi analizörleri ile çok sayıda noktadan aynı anda ölçümler gerçekleştirilebilir ve işletmenin verimini ve üretim sürekliliğini etkileyen en zorlu güç kalitesi olaylarının dahi tespiti sağlanabilmektedir. Otomatik raporlama, uzaktan izleme ve çok sayıda ölçüm noktasının takibi gibi konularda farklı büyüklükteki birçok endüstriyel tesis ve elektrik dağıtım şebekelerinde uygulama yapılabilmektedir. Bilim ile pratiği bir arada yürüterek ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler sunulmaktadır.