YG İŞETME SORUMLULUĞU

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

Ülkemizde yürürlükte bulunan enerji yönetmelikleri 34,5 kV yüksek gerilimden enerji satın alan abonelerin tesislerinin işletme ve bakım sorumluluğunun Elektrik Mühendisleri Odası ve diğer elektrik hizmetleri veren kanuni kuruluşlara kayıtlı olan kişilerce yapılması zorunluluğunu getirmiştir.

Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğunun Kapsamı

  • Trafo merkezinin kontrolü, bakımı ve müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi
  • Enerji tasarrufu ve diğer ekonomik alt yapı işleri ile ilgili tavsiyelerin bildirilmesi
  • Kompanzasyon sisteminin takibi, periyodik olarak kontrol ve bakım işlerinin yapılması
  • Yüksek gerilim tesisinde meydana gelebilecek arızalara çağırma üzerine müdahale edilmesi ve gerekli kontrol ve bakımların yapılması, konu hakkında işletmeye rapor verilmesi
  • Enerji satışı yapan ilgili kurumlarla her türlü yazışmaların yapılması ve takibi