KOMPANZASYON

DÜNYA'NIN ENERJİSİNİ ÜRETİYORUZ

KOMPANZASYON

Sistemde bulunan endüktif ve kapasitif yüklerin akım ve gerilim arasında oluşturduğu faz farkı kayıplara neden olur. Bu kayıplar yok edilerek faz farkı sıfıra indirgendiğinde sistemi oluşturan devre elemanları da indirgenecek, maliyeti azaltacaktır. İşletmelerde sözleşme gücü 9 kW sonrası için kompanzasyon sistemini zorunlu tutar. Sözleşme gücü 9 kW – 29,9 kW arası %33 endüktif sınırı, %20 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır. Yine İşletmelerde kademeli olarak, sözleşme gücü 30 kW üstü %20 endüktif sınır, %15 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.

Bu cezai durumların önlenmesi için ise işletmelerin kompanzasyon sistemi kurmaları gerekmektedir.

Kompanzasyon İşleri Kapsamında;

  • Hesaplamaların yapılması,
  • Pano imalatı ve montajı,
  • Sistemin devreye alınması
bulunmaktadır.